قابل توجه زبان آموزان گرامی

امتحانات پایان ترم زمستان 97 به صورت سراسری و با نظارت مدیریت زبانسرا برگزار می گردد.
آزمون در ساعت اعلام شده برگزار شده و عدم شرکت در آزمون‌ به منزله صفر می باشد.

به همراه داشتن کتاب ، جزوه، کیف و موبایل در جلسه آزمون ممنوع می باشد.