برگزاری امتحانات پایان ترم زمستان 97 در دو نوبت صبح و عصر در روز های پنجشنبه و جمعه ، 23 و24 اسفند ماه در زبانسرای تهران ( کوهدشت )