با آزمون تعیین سطح آنلاین زبانسرای تهران و دانشگاه کمبریج انگلستان می توانید از سطح علمی زبان انگلیسی خود اطلاع پیدا کنید و با توجه به نمره خود در بهبودی سطح زبان انگلیسی خود اقدام نمایید.

البته با توجه به آزمون مثلا سطح پیرفته کودکان با سطح پیشرفته بزرگسالان متفاوت می باشد و یکی نیستند

پس از اتمام آزمون به شما یه نمره اختصاص داده می شود که با توجه به جدول زیر میتوانید از سطح خود مطلع شوید :

 

نمره Level سطح
0 تا 5 Elementary مبتدی
6 تا 10 Pre intermediate ما قبل متوسط
11 تا 15 Intermediate متوسط
16 تا 20 Upper intermediate بالاتر از متوسط
21 تا 25 Advanced پیشرفته

 

 

جهت شروع آزمون کودکان کلیک نمایید

جهت شروع آزمون ورودی دانشگاه کلیک نمایید

جهت شروع آزمون بزرگسالان کلیک نمایید

جهت شروع آزمون تجارت کلیک نمایید