اخبار زبانسرای تهران (کوهدشت)  آرشیو اخبار

زبانسرای تهران (کوهدشت)

زبانسرای تهران (کوهدشت) از سال 1383 در حوزه آموزش زبان انگلیسی فعالیت داشته و افزایش روز افزون کیفیت خدمات آموزشی را یکی از اهداف اصلی زبانسرا در نظر گرفته است. بدین منظور جهت ارتقا تشکیلات و تأمین رضایت زبان آموزان الگوی تضمین کیفیت را بر مبنای استاندارد استقرار نموده است تا انتظارات زبان آموزان را به طور کامل برآورده سازد.

نماد اعتماد الکترونیکی نشانه‌ای است از طرف مرکزی با نام توسعه تجارت الکترونیکی که به عنوان تاییدیه به سایت های دارای درگاه پرداخت اینترنتی ایمن داده می‌شود.