zabansaratk1400@gmail.com  06632622114

گروه اخبار


جلسه شورای نظارت

جلسه شورای نظارت 1401/11/27

حضور دکتر سیروس جهانی نژاد ، ریاست شورای سیاست گذاری مراکز علمی آزاد و زبانهای خارجه استان لرستان در جلسه شورای نظارت بر مدارس غیر دولتی استان لرستان با حضور جناب آقای مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموز
ادامه مطلب


جلسه هم اندیشی با اساتید زبانسرا

جلسه هم اندیشی با اساتید زبانسرا 1401/11/23

جلسه هم اندیشی با اساتید و پرسنل زبانسرای تهران جهت بررسی و پیشبرد سیاست های کلی آموزشی زبانسرا و نحوه عملکرد مدرسین و کارکنان برگزار شد.
ادامه مطلب


جلسه ای با حضور دکتر شاهکرمی در زبانسرای تهران

جلسه ای با حضور دکتر شاهکرمی در زبانسرای تهران 1401/07/02

همزمان با آغاز فصل شکوفایی اندیشه ها جلسه ای با حضور دکتر مسعود شاهکرمی در زبانسرای تهران با موضوع بررسی تخصصی کتاب های مورد استفاده در آموزشگاه و شیوه های نوین آموزشی برگزار شد .
ادامه مطلب


بازدید بازرسین کشوری در زبانسرای تهران

بازدید بازرسین کشوری در زبانسرای تهران 1401/06/23


ادامه مطلب